O projekcie

Projekt jest kontynuacją, rozpoczętego w 2003 roku, wieloletniego działania wychowawczego skierowanego do uczniów starszych klas szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych, zainicjowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego mającego na celu rozbudzenie w młodzieży zainteresowania postacią Małopolanina wszech czasów i jego nauką oraz zaszczepienie i utrwalanie wartości wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Projekt powstał w odpowiedzi na przesłanie Papieża Jana Pawła II, który apelował podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”.

W założenia Projektu wpisują się aktualne apele Papieża Franciszka, który nieustannie zwraca uwagę świata na los ubogich i konieczność wyrażania aktów miłosierdzia skierowanych do cierpiących niedostatek, chorobę, wykluczenie społeczne.

Instytut dotychczas zrealizował czternaście edycji Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, w którym wzięło udział ponad 44 000 uczniów wraz z nauczycielami z całej Małopolski. Lata te pokazały, że młodzież bardzo chętnie angażuje się w pomoc drugiemu człowiekowi – potrzebuje jednak być inspirowana do tych działań przez nauczycieli - opiekunów.

W zeszłorocznej, XIV edycji projektu wzięło udział 1946 uczniów ze 126 szkół województwa małopolskiego.

 


Cele projektu:
•    uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych ludzi,
•    przygotowanie młodzieży do  społecznego działania na rzecz potrzebujących,
•    tworzenie w szkołach województwa małopolskiego podstaw wolontariatu,
•    ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

Współorganizatorzy XV edycji projektu:

Województwo  Małopolskie  - Departament  Edukacji  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa Małopolskiego
Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

 

 

Patronat honorowy nad XV edycją Projektu objęli:

Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek MajchrowskiPrezydent Miasta Krakowa
Barbara Nowak
– Małopolski Kurator Oświaty
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz – Arcybiskup Senior Archidiecezji Krakowskiej
Ksiądz Biskup Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski

 

 

 Kardynał Stanisław Dziwisz, Arcybiskup Senior Metropolii Krakowskiej Biskup Diecezji Tarnowskiej Andrzej Jeż

 


Patroni medialni:


  

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com